Da l je do mene, do Boga ili do sudbine?

Vaša poruka pažnje