Nekase tvoja dobrota širi a čula uživaju

Vaša poruka pažnje