Volim te pužicu moj Tvoj Joje 

Vaša poruka pažnje