Ceo život moj je samo minut srca tvog

Vaša poruka pažnje