Ne bi te dala nikome ni za tri sveta! 

Vaša poruka pažnje