Je l se važi i ova čokolada od 300g? 

Vaša poruka pažnje