Izdržite kući da biste na svadbu došli!

Vaša poruka pažnje